Terms & Conditions

Υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου


Και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) www.frolicit.com που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο,προστατεύονται από τους κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.frolicit.com ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.frolicit.com παρέχει το περιεχόμενο του (πχ. πληροφορίες, σχέδια ρούχων, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.frolicit.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά λάθη.


Σε απόθεμα


Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην κεντρική μας αποθήκη.


Τιμές


Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.frolicit.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.frolicit.com . 


Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.frolicit.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.frolicit.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης,οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.


Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.frolicit.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.frolicit.com ή τρίτων μερών προστατευμένα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του www.frolicit.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων παροχής των υπηρεσιών του www.frolicit.com, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.


Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δέσμευση τιμής γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και μόνο μετά την επιβεβαίωσή της από την εταιρεία.


Η www.frolicit.com καταβάλει προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που δημοσιεύει (περιγραφές, χαρακτηριστικά, κείμενα, τιμές) να είναι ακριβή & αξιόπιστα, χωρίς όμως να μπορούμε να αποφύγουμε παντελώς πιθανό λάθος δικό μας ή των κατασκευαστριών εταιριών. Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας κάτι ανάλογο σας παρακαλούμε να μην προβείτε στην παραγγελία του προϊόντος πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.


Ο πελάτης από τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει και αποδεχτεί την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία “αποδέχτηκε” τη συναλλαγή έστω και αν η τιμή στην πορεία μεταβληθεί.


Χρέωση αποστολής


Οι αποστολές γίνονται μέσω ACS στο πλησιέστερο ACS κατάστημα της περιοχής σας με €3,50. 


Η www.frolicit.com επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα ν’ αρνηθεί την εκτέλεση νέας παραγγελίας στην περίπτωση που εκκρεμεί ακάλυπτο υπόλοιπο του πελάτη ή έχει αρνηθεί αδικαιολόγητα να παραλάβει παραγγελία που του έχει σταλεί στο παρελθόν. Τα εμπορεύματα παραμένουν μέχρι της ολοκληρωτικής εξόφλησης της αξίας τους στην κυριότητα μας.

 

Δικαίωμα επιστροφής


Δικαιούστε να επιστρέψετε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος) εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.


Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που παραλάβατε το προϊόν.


Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος


Δικαιούστε να αλλάξετε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν αλλά δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος) εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.


Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).


Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση


Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-mail στην www.frolicit.com στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, frolic.nicosia@gmail.com, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.


Ο καταναλωτής οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. 


Πότε οι αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές 


Όταν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

Όταν το προϊόν έχει λερωθεί, σκιστεί, τρυπήσει, ξηλωθεί αλλοιωθεί ή να μην έχει φορεθεί πέραν της απαραίτητης δοκιμής.

Όταν το προϊόν είναι ειδική παραγγελία.

Όταν το προϊόν είναι από stock με ειδική απαίτηση  ή προσωποποιημένο προϊόν. 


Διαφορά τιμής


Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς) κατά την παραλαβή του νέου προιόντος από το ACS. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η www.frolicit.com θα πιστώσει στον πελάτη τη διαφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.


Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων


Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η www.frolicit.com δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος είτε (β) (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, που έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί) να δεχθεί την αλλαγή ή επιστροφή και ταυτόχρονα να αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη κατά την αξία των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.


Επιστροφή τιμήματος


Μόλις η www.frolicit.com λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε για το πως θα γίνει η επιστροφή χρημάτων. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανωτέρω που η www.frolicit.com δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.


Πρέπει να ισχύουν όλοι οι παρακάτω όροι για ολική επιστροφή των χρημάτων:


Να υπάρχει & να επιστραφεί μαζί με το προϊόν η απόδειξη αγοράς.

Το προϊόν να επιστραφεί σε εμάς 14 μέρες μετά την παραλαβή του από τον καταναλωτή.

Να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου το προϊόν.

Το προϊόν πρέπει να μην έχει λερωθεί, σκιστεί, τρυπήσει, ξηλωθεί αλλοιωθεί ή να μην έχει φορεθεί πέραν της απαραίτητης δοκιμής.

Το προϊόν να μην είναι ειδική παραγγελία.

Το προϊόν να μην είναι από stock με ειδική απαίτηση ή προσωποποιημένο προϊόν. 


Πώς να επιστρέψετε:


Τυλίξτε & συσκευάστε (ώστε να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά του) και επιστρέψετε το προϊόν μέσω ACS στο ACS κατάστημα της Έγκωμης, με παραλήπτη το κατάστημα Frolic Boutique. 

Ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα για την αποστολή του προϊόντος & να είναι ασφαλισμένο για φθορά ή απώλεια μέχρι να φτάσει σε εμάς.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του προϊόντος από εμάς.


Είδη τα οποία δεν επιστρέφονται:


Το ρούχο ή το αξεσουάρ δεν πρέπει να έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής.

Οποιοδήποτε είδος μετά από τις 14 μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

Για λόγους υγιεινής τα μαγιό και τα εσώρουχα δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται.

Οποιοδήποτε είδος που του λείπει κάποιο αξέσουαρ (ζώνη, κολιέ, κ.λ.π) το οποίο πωλείται μαζί.

Εξατομικευμένα ή ειδικά για εσάς παραγγελθέντα είδη.

Δεν υπάρχει η απόδειξη αγοράς

Προϊόντα από stock με ειδική απαίτηση ή προσωποποιημένο προϊόν.


Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης επιστροφής αν:


Υπάρχουν ενδείξεις ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, ότι το προϊόν έχει ζημία ή επιστράφηκε ελλιπές.


Επιβαρύνσεις


Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FROLIC BOUTIQUE  στο νούμερο  22253130  για να μπορέσετε να επιστρέψετε το προϊόν.

α) Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε λάθος της εταιρίας, μπορείτε να επιστρέψετε ΔΩΡΕΑΝ οποιοδήποτε προϊόν και να σας επιστρέψουμε τα χρήματα.

β) Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, αφού παραλάβετε το προϊόν, έχετε το δικαίωμα να το υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.